DOKUMENDID

Kooli vastuvõtu avalduse leiate siit

Põhimääruse leiate siit

Ambla-Aravete Kooli arengukava leiate siit
Ambla-Aravete Kooli kodukorra leiate siit
Ambla-Aravete Kooli kooli õppekava leiate siit

Loovtöö korraldamise juhendi leiate siit

Ajaloo ainekava siit
Bioloogia ainekava siit
Eesti keel I-II kooliaste ainekava siit
Eesti keel III kooliaste ainekava siit
Füüsika ainekava siit
Geograafia ainekava siit
Inglise keele ainekava siit
Inimeseõpetuse ainekava I kooliaste ainekava siit
Inimeseõpetuse ainekava II-III kooliaste ainekava siit

Kaitseõpe ainekava siit
Kästiöö ja kodunduse II-III kooliaste ainekava siit
Keemia ainekava siit
Kehalisekasvatuse ainekava siit
Kirjanduse II kooliaste ainekava siit
Kirjanduse III kooliaste ainekava siit
Kunstiõpetuse ainekava siit
Loodusõpetuse I ja II kooliaste ainekava siit
Loodusõpetuse III kooliaste ainekava siit
Matemaatika ainekava siit
Muusikaõpetuse ainekava siit
Tööõpetuse I kooliaste ainekava siit
Ühiskonnaõpetuse ainekava siit
Usundiõpetuse ainekava siit
Vene keele ainekava siit
Ettevõtlusõpetuse ainekava siit

TOP