EKSAMID JA TASEMETÖÖD

I kooliastme tasemetööd

 1. klassi õpilastele:

  matemaatika: 14. - 17. september 2021. a.

  eesti keel: 28. - 29. september 2021. a.

  loodusõpetus: 6. - 7. oktoober 2021. a.

II kooliastme tasemetööd

 1. klassi õpilastele:

  matemaatika: 14.– 15. september 2021. a.

  eesti/vene keel:  30. september; 1.oktoober 2021. a.

  loodusõpetus:  4.– 5. oktoober 2021. a.

  inglise keel:  8. oktoober; 11. oktoober 2021. a.

Põhikooli lõpueksamid

eesti keel: 30. mai 2022. a.

matemaatika: 6. juuni 2022. a.

valikeksam 14. juuni 2022. a.

TOP