EKSAMID JA TASEMETÖÖD

I kooliastme tasemetööd

 1. klassi õpilastele:

  matemaatika: 19. - 22. september 2022. a.

  eesti keel: 23. september, 26. - 27. september 2022. a.

  loodusõpetus: 10. - 13. oktoober 2022. a.

II kooliastme tasemetööd

 1. klassi õpilastele:

  matemaatika: 19. - 22. september 2022. a.

  eesti keel:  23. september; 26. - 27. september 2022. a.

  loodusõpetus:  10. - 13. oktoober 2022. a.

  inglise keel:  18. oktoober 2022. a.

Põhikooli lõpueksamid

eesti keel: 2. juuni 2023. a.

matemaatika: 7. juuni 2023. a.

valikeksam 12. juuni 2023. a.

TOP