EKSAMID JA TASEMETÖÖD

I kooliastme tasemetööd

 1. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  loodusõpetuses: 1.–2. oktoober 2019.

 1. klassi õpilastele (paberil):

  eesti keeles 12. mai 2020.

II kooliastme tasemetööd

 1. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

  loodusõpetuses:  24.–25. september 2019.

 1. klassi õpilastele (elektrooniliselt): 

  eesti keeles 13. mai 2020.

Põhikooli lõpueksamid

eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;

matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;

valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles  (kirjalik) – 10. juuni 2020. a

TOP