HOOLEKOGU

Ambla-Aravete Kooli hoolekogu koosseis

  1. Arvi Luuk - Järva Vallavolikogu esindaja;

  2. Raili Ambos - Järva Vallavalitsuse esindaja;

  3. Annika Orula - lasteaia laste vanemate esindaja;

  4. Katre Pärnpuu - lasteaia laste vanemate esindaja;

  5. Tanel Põder - lasteaia laste vanemate esindaja;

  6. Eleri Kang - kooli I kooliastme õpilaste vanemate esindaja;

7. Ruth Inno - kooli I kooliastme õpilaste vanemate esindaja;

8. Liina Vulla - kooli II kooliastme õpilaste vanemate esindaja;

9. Martin Kabral - kooli II kooliastme õpilaste vanemate esindaja;

10. Tiit Nõlvak - kooli III kooliastme õpilaste vanemate esindaja;

11. Ruth Kaasik - õppenõukogu esindaja (lasteaia õpetajate esindaja);

12. Signe Jõerand - õppenõukogu esindaja (õpetajate esindaja)

TOP