JÄRELVALVE

Riiklikku järelvalvet teostavad organisatsioonid

Haridus- ja Teadusministeerium

Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee; tel 56876436
Kristina Johannes, Kristina.Johannes@hm.ee; tel 5687 6468

Munga 18, 50088 tel 7350222 hm@hm.ee

Terviseamet

Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn; tel 6943500; faks 6943501; kesk@terviseamet.ee

Tööinspektsioon

Gonsiori 29, 10147 Tallinn; tel 626 9400; ti@ti.ee

Päästeamet

Raua 2, 10124 Tallinn; tel 628 2000; rescue@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; tel 627 4135; info@aki.ee

Veterinaar- ja Toiduamet

Väike-Paala 3, 11415 Tallinn; tel 605 1710; ve@vet.agri.ee

Keeleinspektsioon
Endla 4, 10142 Tallinn; tel 626 3346; Faks: 660 9883; keeleinsp@keeleinsp.ee

Järva vald

Pikk 56, Järva-Jaani alev, 73301 Järva maakond,
Registrikood: 77000335 Tel: 386 3377 info@jarva.ee

TOP