ÕPPEPERIOODID

Koolis toimub hindamine kolm korda õppeaastas.

  1. õppeperiood: 2. sept - 29. nov 2019

  2. õppeperiood: 2. dets - 13. märts 2020

  3. õppeperiood: 16. märts - 29. mai 2020

TOP