ÕPPEPERIOODID

Koolis toimub hindamine kolm korda õppeaastas.

  1. õppeperiood: 1. september 2022 - 2. detsember 2022 (12 nädalat ja 2 päeva)

  2. õppeperiood: 3. detsember 2022 - 17. märts 2023 (11 nädalat ja 3 päeva)

  3. õppeperiood: 18. märts 2023 - 13. juuni 2023 (11 nädalat ja 2 päeva)

TOP