ÕPPEPERIOODID

Koolis toimub hindamine kolm korda õppeaastas.

  1. õppeperiood: 1. september - 19. november 2021

  2. õppeperiood: 20. november 2021 - 11. märts 2022

  3. õppeperiood: 12. märts - 13. juuni 2022

TOP