TÖÖTAJAD

Madli Põder

direktor

podermadli@gmail.com

Marika Tops

lasteaiaõpetaja assistent

marikat32@gmail.com

Heivi Mäekivi

psühholoog

heivi.maekivi@gmail.com

tel: 5344 312

Kaja Pedak

Kokk

Triinu Uutar

lasteaiaõpetaja, liikumine

triinu.uutar@mail.ee

Marke Tamtik

lasteaiaõpetaja abi

marketamtik@gmail.com

Geidi Piirsoo

lasteaiaõpetaja abi

(lapsehoolduspuhkusel)

Kaja Kull

köögitööline

Kersti Saame

lasteaiaõpetaja

kerstisaame@hot.ee

Evely Traublum-Rambi

muusika

yleve@hot.ee

Margit Mikson

majandusjuhataja

mmixon@hot.ee

TOP