TÖÖTAJAD

Madli Põder

direktor

podermadli@gmail.com

Heivi Mäekivi

psühholoog

heivi.maekivi@gmail.com

tel: 5344 312

Kairi Rohusaar

lasteaiaõpetaja assistent

kairi.rohusaar@gmail.com

Kaja Pedak

Kokk

Ülle Sala

lasteaiaõpetaja

yllekaru@gmail.com

Marke Tamtik

lasteaiaõpetaja abi

marketamtik@gmail.com

Kaja Kull

köögitööline

Kersti Saame

lasteaiaõpetaja

kerstisaame@hot.ee

Emil Erastus

muusikaõpetaja

emil.erastus@gmail.com

Margit Mikson

majandusjuhataja

mmixon@hot.ee

TOP