TÖÖTAJAD

Madli Põder

direktor, bioloogia, keemia

podermadli@gmail.com

Aime Mikson

klassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus, geograafia, 4. ja 8. klassi juhataja

aime.mikson@gmail.com

Urme Taimla

kehaline kasvatus

urme.taimla@gmail.com

Kersti Saame

kunst ja tööõpetus, lasteaiaõpetaja

kerstisaame@hot.ee

Silvi Kauge

pikapäevarühma õpetaja

kaugsil@hot.ee

Aivi Pajula

koristaja

Vaike Savila

koristaja

Signe Jõerand

õppealajuhataja, klassiõpetaja, ajalugu, ühiskonnaõpetus,  2.-3. klassi juhataja

joerandsigne@gmail.com

Anne Paštšenko

klassiõpetaja, vene keel, inimeseõpetus, 1. ja 5.. klassi juhataja

anne.pastsenko@mail.ee

Neidi Saul

matemaatika, füüsika, loodusõpetus

saul.neidi@gmail.com

Ingrid Tokaruk

kunst, käsitöö

ingrid.brok@mail.ee

Aksel Õunapuu

poiste tööõpetus

aksel@aravetekk.ee

Kaja Pedak

kokk

Ave Melnik

sekretär

sekretar@amblaaravetekool.ee

Ave Prints

inglise keel, usundiõpetus, huvijuht, muusikaõpetus, 9. klassi juhataja

aveprints@hot.ee

Anu Bollverk

eesti keel ja kirjandus, 6. klassi juhataja

anu@aleht.ee

Margit Mikson

majandusjuhataja

mmixon@hot.ee

Martin Kabral

arvutiõpetus

martin.kabral@gmail.com

Jüri Piksar

remonditööline, robootika

jyri@amblaaravetekool.ee

Kaja Kull

köögitööline

TOP