TUGISÜSTEEM

Ambla– Aravete Koolis  rakendatavad tugisüsteemid:

1) õpetajate ainekonsultatsioonid;

2) õpiabirühm (parandusõpe);

3) pikapäevarühm;

4) abiõpe neile õpilastele, kes on saanud mitterahuldava tulemuse õppeveerandi lõpus;

5) IÕK rakendamine

6) õpilasabi ümarlaud

TOP